Raad van Commissarissen

Zorgbakkerij Almere kan vertrouwen op een zeer betrokken en ervaren Raad van Commissarissen, die directeur Mettin Bildirici met raad en daad bijstaan, zowel gevraagd als ongevraagd. Natuurlijk volgens de statuten en een vastgelegd reglement van taken en bevoegdheden.

1. Hans S. Petersen Msc, MA, MSEN (Mult.). Hans is de persoon die samen met Mettin op het idee van de Zorgbakkerij Almere kwam. Hans is orthopedagoog, gedragsdeskundige, gedragsspecialist, onderwijskundige en autisme-specialist. Eerder had hij zitting in de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van een grote zorgaanbieder. Momenteel is hij werkzaam als senior Docent op Windesheim University of Applied Science Zwolle.

2. Jan Lems was voor zijn pensionering 43 jaar werkzaam in de Jeugdzorg. De laatste vijf als verantwoordelijk manager voor de zorgcontracten bij gemeenten in de regio’s Flevoland en IJseselland. Hij was 12 jaar gemeenteraadslid voor D66 in Almere. Jan is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van AB het Spectrum in Amersfoorten bestuurslid van de noodopvang Stedenwijk.

3. George Engel is vanaf 1977 werkzaam in de wereld van bedrijfsfinancieringen. Aanvankelijk bij diverse financiële instellingen en vanaf 2003 als zelfstandig bemiddelaar voor bedrijfsfinanciering onder de naam “Vrijzathe Bedrijfsfinancieringen”. Sinds 2014 is hij als vrijwilliger actief als bedrijfsadviseur namens de not-for-profit Stichting NSR (Nederlandse Schuldhulproute), beter bekend als Geldfit Zakelijk. Hij is daarnaast penningmeester voor diverse verenigingen en stichtingen geweest, waaronder een zorgboerderij in Friesland.