De veiligheid van onze assistent bakkers in de dagbesteding staat voorop. Voor de inrichting en uitrusting van de Zorgbakkerij is werkgereedschap en apparatuur nodig. Veel apparatuur is al aanwezig, maar ook veel dient vernieuwd of opnieuw aangeschaft te worden.

Maatschappelijke bijdrage leveren voor een goed doel

Door de zelfgebakken producten te verkopen aan ondernemers en bedrijven kan een groot deel van de opbrengsten worden geïnvesteerd in nieuwe machines en een professionele uitrusting. Zo kunnen wij nieuwe groepen voor dagbesteding een kans bieden. Zorgbakkerij Almere opereert zonder winstoogmerk. Alle opbrengsten worden geïnvesteerd om jongeren en de bakkerij zo goed mogelijk te kunnen laten functioneren. Wilt u een maatschappelijke bijdrage leveren aan het welzijn van jongeren met een beperking? Zorgbakkerij Almere verwelkomt u graag als sponsor, groot of klein.

Vrijwilligers zijn de steunpilaren van Zorgbakkerij Almere

Zorgbakkerij Almere komt graag in contact met bevlogen vrijwilligers met een zorgachtergrond of liefde voor het bakkersvak. Ook mensen met ervaring in sociaal maatschappelijke beroepen kunnen zich bij ons aanmelden. Zij verlenen op vrijwillige basis assistentie in onze productieruimte. Belangrijk hierbij is dat zoveel mogelijk met vaste teams wordt gewerkt. Als u belangstelling heeft komen wij graag met u in contact.

Meer informatie over onze sponsorprogramma en aanmelden als vrijwilliger kan worden opgevraagd via het secretariaat van Zorgbakkerij Almere, email: info@zorgbakkerijalmere.nl.

Sponsors, schenkingen, erfstellingen en legaten

Speciale dank gaat uit naar onze sponsors. Zonder hun maatschappelijke/financiële bijdrage konden wij Zorgbakkerij Almere niet realiseren. Wilt u Zorgbakkerij Almere (financieel) steunen? Stuur een e-mail naar info@zorgbakkerijalmere.nl.

Het kan in Almere!

Handelsregister Kamer van Koophandel:

Zorgbakkerij Almere 75450666

Trots op onze participanten en sponsoren

Speciale dank gaat uit naar onze sponsors. Zonder hun maatschappelijke/financiële bijdrage kunnen wij Zorgbakkerij Almere niet realiseren. Wilt u Zorgbakkerij Almere ook sponsoren en financieel steunen? Stuur ons dan even een e-mail, info@zorgbakkerijalmere.nl.