Pedagogische onderlegger: TEACCH

In de dagbesteding werken wij volgens TEACCH, dit staat voor Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children. Dit programma voor mensen met autisme, is ontwikkeld in de V.S. TEACCH houdt in: samenwerking met ouders, aanpassingen van de omgeving en de individualisering van educatieve programma’s. De nadruk ligt op een positieve educatieve benadering. Uit ervaringen blijkt dat TEACCH ook heel goed werkt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het werken met TEACCH is ingebed in de missie en visie van Zorgbakkerij Almere. Wij zijn gedreven mensen die geloven in de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder mens. Wij geloven dat deze ontwikkeling zich altijd doorzet wanneer je aansluit bij de interesse en belevingswereld van een individu. We werken hierbij vanuit een veilige basis die we creëren door persoonlijke aandacht te bieden aan elke deelnemer en te werken met een duidelijke dagstructuur. Zorgbakkerij Almere biedt terugkerende activiteiten en werkt vanuit respect voor ieders mogelijkheden.