Wil je bij ons deelnemen aan dagbesteding?

In de dagbesteding werken we met twee groepen. Zie onder het kopje activiteiten voor de werkzaamheden.

Het samenwerken levert voor ons allemaal een hoop gezelligheid en plezier op. Daarom noemen we ons ook ‘Zorgbakkerij’, we zorgen namelijk voor elkaar. We zorgen ervoor dat we samen een leuke dag hebben. In kleine groepjes is er voor iedereen aandacht. Als het nodig is helpen we elkaar. We werken in een vaste dagstructuur waarbij we hard werken afwisselen met vaste pauze momenten.

Elke deelnemer werkt aan zijn eigen doelen. Per dag wordt door de begeleiders op deze doelen gerapporteerd in Zilliz, het electronisch cliëntensysteem. Ouders kunnen inloggen in dit systeem, er in meelezen en op reageren.

Zorgbakkerij Almere is dagelijks open van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 15:00 uur. Heb je belangstelling? Laat het ons weten!

Persoonsgebonden budget

Bij ons werken jongeren met een verstandelijke beperking en/of autisme. Voor de dagbesteding is een indicatie voor een zorgprofiel nodig in de Wet langdurige zorg (Wlz) of voor begeleiding groep in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op basis van deze indicatie kan een persoonsgebonden budget (PGB) worden aangevraagd.

Wij zijn bekend bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Onze dagbesteding voldoet aan wettelijke richtlijnen die horen bij goed zorgverlenen en valt onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zorgbakkerij Almere heeft een Wtzi erkenning voor de begeleiding in de dagbesteding.

Wie kan er bij ons komen voor dagbesteding?

Wij richten ons op de doelgroep mensen met verstandelijke beperking en/of autisme. Onze nieuwe locatie is geheel rolstoelvriendelijk. Deelnemers kunnen geholpen worden bij de toiletgang of bij intensieve persoonlijke verzorging en verpleging.

Voor mensen waarbij sprake is van vrijheid beperkende maatregelen, zware psychische- of psychiatrische problematiek, ernstige verslaving, ernstige gedragsproblemen en niet kunnen aansluiten bij de huidige deelnemers is onze dagbesteding geen geschikte plek.