Gekwalificeerde zorgprofessionals

De leiding van Zorgbakkerij Almere is in handen van het managementteam bestaande uit de directeur, de zorgcoördinator en de kwaliteitsmedewerker. In de dagbesteding werken gekwalificeerde medewerkers die toegerust zijn op hun taak, zij werken zelfsturend en volgens professionele standaarden.

Aanvullend wordt gewerkt met:

  • een orthopedagoog/GZ-psycholoog
  • een logopedist
  • een verpleegkundige
  • zorgpersoneel in opleiding (stagiaires)
  • vrijwilligers.